2461071741 14o ΧΛΜ ΚΟΖΑΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ, Κοζάνης biomekat@gmail.com

ΒΙΟ.ΜΕ.ΚΑΤ. 


Η εταιρεία μας έχει καταφέρει να κάνει ισχυρή την παρουσία της στο χώρο των βιομηχανικών κατασκευών και των μεταλλικών κτιρίων σε ελάχιστο χρονικό διάστημα (10 έτη), που με την τεχνογνωσία η οποία βρίσκεται σε πολύ υψηλά στάνταρ, με τον αρκετά ικανοποιητικό μηχανολογικό εξοπλισμό, αλλά και με την υποστήριξη έμπειρων πολιτικών μηχανικών που διαθέτει, εγγυάται υψηλή ποιότητα κατασκευής με ελάχιστο δυνατό κόστος.

Το 2008-2009 η εταιρεία μας στην προσπάθεια της για αύξηση της παραγωγικής- κατασκευαστικής της δυνατότητας ξεκίνησε την διαδικασία μετεγκατάστασης της με την ανέγερση κτιριακού χώρου συνολικού εμβαδού 1200 τ.μ με άρτιο και τον πλέον σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό, όπου και με τα είδη υψηλά στάνταρ τεχνογνωσίας των μηχανικών, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού εγγυάται ένα πολύ καλύτερο και διαφορετικό μέλλον στο χώρο των μεταλλικών κτιρίων και βιομηχανικών κατασκευών.

Η δραστηριοποίηση της εταιρείας μας επεκτείνεται σε όλη την Ελληνική επικράτεια, στον χώρο των Βαλκανίων και απώτερος σκοπός μας είναι η επαγγελματική δίοδος σε χώρες της Αφρικής μιας και υπάρχει πτώση στον χώρο των κατασκευών στη περιοχή μας και αντίστοιχα άνοδος της κατασκευαστικής δραστηριότητας στις χώρες της βορείου Αφρικής.

Η εταιρεία μας έχει καταφέρει να κάνει ισχυρή την παρουσία της στο χώρο των βιομηχανικών κατασκευών και των μεταλλικών κτιρίων σε ελάχιστο χρονικό διάστημα (10 έτη), που με την τεχνογνωσία η οποία βρίσκεται σε πολύ υψηλά στάνταρ, με τον αρκετά ικανοποιητικό μηχανολογικό εξοπλισμό, αλλά και με την υποστήριξη έμπειρων πολιτικών μηχανικών που διαθέτει, εγγυάται υψηλή ποιότητα κατασκευής με ελάχιστο δυνατό κόστος.

Το 2008-2009 η εταιρεία μας στην προσπάθεια της για αύξηση της παραγωγικής- κατασκευαστικής της δυνατότητας ξεκίνησε την διαδικασία μετεγκατάστασης της με την ανέγερση κτιριακού χώρου συνολικού εμβαδού 1200 τ.μ με άρτιο και τον πλέον σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό, όπου και με τα είδη υψηλά στάνταρ τεχνογνωσίας των μηχανικών, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού εγγυάται ένα πολύ καλύτερο και διαφορετικό μέλλον στο χώρο των μεταλλικών κτιρίων και βιομηχανικών κατασκευών.

Η δραστηριοποίηση της εταιρείας μας επεκτείνεται σε όλη την Ελληνική επικράτεια, στον χώρο των Βαλκανίων και απώτερος σκοπός μας είναι η επαγγελματική δίοδος σε χώρες της Αφρικής μιας και υπάρχει πτώση στον χώρο των κατασκευών στη περιοχή μας και αντίστοιχα άνοδος της κατασκευαστικής δραστηριότητας στις χώρες της βορείου Αφρικής.

 

Οι Αρχές μας

 

 

Οι αρχές μας:

• Αμεσότητα στις ανάγκες του Πελάτη

• Άμεση σχέση Ποιότητας - Κόστους - Αποτελεσματικότητας

• Ακεραιότητα και διαφάνεια

• Πιστή τήρηση χρονοδιαγραμμάτων

• Αξιοπιστία Συνεργατών

• Εμπιστευτικότητα και ασφάλεια

 

Κάποιοι πελάτες μας:

• Δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)

• Ελληνική χαλυβουργία ΣΙΔΕΝΟΡ

• ΘΕΡΜΟΛΙΘ Α.Ε. (εξορύξεις μεταλλευμάτων στην Μακεδονία)

• ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. (διαχείριση απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας)

• Τμήμα Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

• Δ.Ε.ΤΗ.Π. Α.Ε. (Δημόσια επιχείρηση τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας)

• Τ.Ε.Κ. ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία)

• ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. (Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία)

• 2Π ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕΒΕ (Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία)

• Πλήθος από ΙΔΙΩΤΕΣ σε έργα όπως (κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις-εγκαταστάσεις εργοστασίων- γερανογέφυρες, κουφώματα μεταλλικά και αλουμινίου κ.λ.π.).

 

 

Χαρακτηριστικά Προϊόντων

 

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των προϊόντων μας και γιατί είναι ανταγωνιστικά:

• Γρήγορος χρόνος κατασκευής στο εργοστάσιο με συνέπεια μείωση του κόστους της παραγωγικής διαδικασίας.

• Προσπάθεια προμήθειας πρώτων υλών από τρίτες χώρες για όσον το δυνατόν ανταγωνιστικές τιμές διατηρώντας τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά και πιστοποιήσεις αυτών.

• Υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας διοικητικού και εργατοτεχνικού προσωπικού.

• Σύγχρονος μηχανολογικός εξοπλισμός.

• Άκρως επαρκές μηχανολογικός εξοπλισμός στις εργασίες πέραν του εργοστασίου.

• Χαμηλό κερδοφόρο ποσοστό προς αύξηση του τζίρου πωλήσεων.

• Ευνοϊκή πρόσβαση στα δίκτυα διανομής.

•Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό στους πελάτες.

• Ορθολογισμός των λειτουργικών εξόδων.

Ποια είναι τα προβλήματα στην ενχωρια αγορά και γιατί απευθυνόμαστε στις αγορές του εξωτερικού; 

Είναι γνωστό ότι η χώρα μας περνάει περίοδο οικονομικής κρίσης με ότι αυτό συνεπάγεται στο χρηματοπιστωτικό γίγνεσθαι και κατά συνέπεια στην πραγματική οικονομία (ιδιωτικές επενδύσεις-εξωστρέφεια-καταναλωτικό κοινό κ.λ.π.) που αποτελεί το ζωτικότερο κύτταρο στα οικονομικά δεδομένα της κάθε χώρας.

Είναι πρωτοφανές για την χώρα μου για τόσο μεγάλο διάστημα να βρίσκεται σε περίοδο οικονομικής ύφεσης (έξι έτη) με προοπτική καθόλου ευχάριστη και για το εγγύς μέλλον. Στο οικονομικό πλαίσιο το οποίο έχει δημιουργηθεί και στην στενότητα-συρρίκνωση πλέον των επενδύσεων στην Ελλάδα, στρατηγικός στόχος εφεξής της εταιρείας είναι το άνοιγμα των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων προς το εξωτερικό και κυρίως προς χώρες της Βορείου Αφρικής με την αρωγή και την βοήθεια του Ελληνικού Κράτους μέσο των προξενείων που υφίστατο στης χώρες αυτές.

 

Το Μέλλον

 

Ποια είναι η στρατηγική μελλοντικών δραστηριοτήτων:

• Γνωστοποιήσει και προβολή της επιχείρησης όπου κρίνεται απαραίτητο για δραστηριοποίηση αυτής πέραν της Ελληνικής επικράτειας.

• Αξιοποίηση κάθε είδους πληροφορία μέσο του Ελληνικού εμποροβιομηχανικού επιμελητηρίου για τυχόν δραστηριότητες που αφορούν τον κλάδο μας (Μεταλλικές Κατασκευές - Τεχνικά Έργα) σε χώρες που κρίνεται οικονομικά συμφέρουσες.

• Σύμμεικτες μεταλλικές κατασκευές τύπου φασόν για χρήση μονίμων και εξοχικών κατοικιών και προώθηση αυτών σε Ελλάδα και εξωτερικό με κόστος κατασκευής ανταγωνιστικό στο παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι.

• Προσωπικές επαφές της διοίκησης της επιχείρησης με κατασκευαστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις χώρες των Βαλκανίων και στις χώρες της βορείου Αφρικής για κοινοπραξίες έργων, υπεργολαβίες έργων και γενικά κάθε είδους συνεργασίας που ενδεχομένως προκύψει.